• Dần và tuổi Ngọ: tuổi kỵ của tuổi Dần chính là Ngọ, tốt nhất là 2 tuổi này không nên kết hợp với nhau vì mọi công việc sẽ đều bị thất bại
  • Tuổi Dần với tuổi Mùi: 2 tuổi này vẫn có thể hợp tác nhưng lại không được bền lâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *